THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

“TẶNG BÉ PEDIASURE MIỄN PHÍ, MẸ ĐĂNG KÝ NGAY!”

I. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 00:00 giờ ngày 05/09/2019 đến hết 23:59 giờ ngày 30/09/2019 hoặc cho đến khi hết 5,000 phần mẫu sản phẩm dùng thử.

II. Đối tượng tham gia và phạm vi tổ chức:

  • Địa bàn (phạm vi) tổ chức:Toàn quốc
  • Đối tượng tham gia:Mọi công dân nữ Việt Nam từ 20 tuổi đến 40 tuổi có con từ 1 tuổi đến 5 tuổi tính đến thời điểm tham gia chương trình đang sinh sống tại Việt Nam và chưa từng đăng ký tham gia bất kỳ chương trình nào khác của PediaSure trong vòng 6 tháng.
  • Đối tượng không được tham gia: nhân viên chính thức, bán thời gian, theo hợp đồng, cộng tác viên của Abbott, công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam, các nhóm người và công ty hiện đang triển khai ý tưởng hoặc thực hiện các dự án của Abbott PediaSure, nhân viên hiện đang làm việc hoặc hợp tác trong các tổ chức chính phủ, và các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe nhi khoa.

III. Tổng giá trị quà tặng: tương đương 80,890,000 VNĐ. Tất cả Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng.

IV. Cơ cấu quà tặng: mỗi quà tặng bao gồm 2 mẫu sản phẩm dùng thử PediaSure.