Chương trình khuyến mãi đặc biệt: NHANH CHÓNG BẮT KỊP ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Chương trình khuyến mãi đặc biệt: NHANH CHÓNG BẮT KỊP ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Các bước tham gia chương trình:

  1. Trên mỗi nắp lon có dán thẻ cào và tờ rơi giới thiệu chương trình.
  2. Cào để xác định mã thẻ cào và gửi lại cho nhân viên Abbott cùng với số điện thoại di động.
  3. Nhân viên Abbott nhắn tin số điện thoại khách hàng cùng mã thẻ cào đến 6020.
  4. Hệ thống xác nhận mã số hợp lệ và gửi mã thưởng đến số điện thoại của khách hàng đồng thời gửi tin nhắn phản hồi đến nhân viên Abbott.
  5. Khách hàng xuất trình mã thưởng cho nhân viên Abbott để kiểm tra tính hợp lệ và trao quà khuyến mãi.

Phạm vi áp dụng chương trình:

  • Trên toàn quốc.
  • Mỗi khách hàng chỉ được tham gia tối đa 2 lần trong suốt chương trình.
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.

Cú pháp tin nhắn:

Loại 850g, cú pháp:

Soạn: P <khoảng cách>Mã thẻ cào 1<khoảng cách>Mã thẻ cào 2<khoảng cách> Mã thẻ cào 3

Loại 1,6kg, cú pháp:

Soạn: P <khoảng cách>Mã thẻ cào 1<khoảng cách>Mã thẻ cào 2

Ví dụ: Khách hàng mua 3 hộp sữa PediaSure 850g, Mã thẻ cào 1: P85D7K5UD; Mã thẻ cào 2: P85X5L8YF, Mã thẻ cào 3: P85AH6PXQ thì soạn tin nhắn: P P85D7K5UD P85X5L8YF P85AH6PXQ gửi 6020.

Mọi chi tiết khách hàng có thể gọi về số 1900 1519.